Henvisningsklinik ­i Esbjerg

Tandlægerne Fyrvej tilbyder mulighed for henvisning til behandling indenfor områderne endodonti, kirurgi, CB-CT scanning og panoramaoptagelser.

Endodonti:

Udføres af Søren Grønlund. Alle former for komplicerede eller almindelige endodontiske behandlinger. Ortogradt eller retrogradt.

 

Kirurgi:

Udføres af Gert Hedebo, Morten Tang og Kristian Thesbjerg. Fjernelse af visdomstænder og andre tænder, implantatbehandlinger, knogleopbygning, sinusløft og blødsvævskirurgi.

 

CB-CT scanning og Panoromaoptagelser:

Udføres af Gert Hedebo.

Procedure for henvisning:

Modtagelse af henvisninger via EDI/sikker mail med detaljeret beskrivelse, diagnose, røntgen samt ønsket behandling.

Indenfor 48 timer sendes overslag til patienten hvorefter patienten kontaktes med tilbud om tid til behandlingen.

Behandlingen planlægges og udføres. Er der behov for ændringer i.f.t. henvisning og endelig behandling, kontaktes henviser. Efter endt behandling laves tilbagehenvisning til henvisende tandlæge.

Tandlægerne Fyrvej foretager kun behandlinger, der er henvist for eller efterfølgende aftalt med henviser. 

Klinikken foretager herudover ikke behandlinger på henviste patienter de efterfølgende 5 år.

Behandlingerne

Implantologi

Visitation til implantatbehandlinger: Der kan henvises udelukkende til den kirurgiske del eller også til den komplette behandling, hvor den protetiske del indgår: 

For at kunne henvise til implantatbehandlinger, skal der forinden foretages en klinisk undersøgelse af patienten:

 • Tandstatus registreres for at vurdere om, den aktuelle ønskede behandling er i tråd med patientens tandsæt.
 • Patienter, som skal have foretaget implantatbehandling, må ikke have aktiv marginal parodontitis.
 • BOP skal være under 15%.
 • Okklusionen vurderes, da en evt. overbelastning kan give såvel protetiske som kirurgiske komplikationer efterfølgende.
 • Er der indikation for ortodonti bør denne udføres inden kirurgisk behandling, eller som minimum dokumenteres i journalen, at patienten er blevet tilbudt ortodontisk udredning forud for implantatbehandlingen.
 • Er der plads til den ønskede protetik?

Inden henvisningen bør ovenstående være gennemgået og diskuteret med patienten. Såfremt en eller flere af ovennævnte punkter ikke kan opfyldes, bør dette diskuteres med behandlende henvisningstandlæge.

Endodonti

Henvisningen bør indeholde kort beskrivelse af behandlingsforløb hidtil, diagnose og ønsket behandling samt indeholde aktuelle røntgenbilleder.

Vi foretager almindelige og komplekse behandlinger herunder fjernelse af knækkede instrumenter, lukning af perforationer samt behandling af resorptioner. Endvidere udføres retrograd behandling. Kirurgi kan i visse tilfælde udføres i samarbejde mellem Søren Grønlund og Kristian Thesbjerg.

Såfremt henvisende tandlæge ønsker, at vi foretager stiftopbygning af tanden eller endelig plastfyldning, anføres dette blot i henvisningen. 

Generelt anvendes udstyr som operationsmikroskop, reciprokerende instrumenter, aktiv rodskylning med ultralyd samt varm vertikal rodfyldning. I visse tilfælde indgår CB-CT-skanning i behandlingen. 

Har du brug for et råd i forbindelse med igangværende endodontibehandling på din egen klinik, er du altid velkommen til at kontakte Søren Grønlund.

Tidshorisont på en implantatbehandling

SIMPLE FORLØB

Implantat indsættes - opheling i 12 uger:

 • fremstilling af protetik

I alt 3–4 måneder

Implantat indsættes - opheling i 12 uger:

 • abutmentoperation opheling 1–5 uger
 • fremstilling af protetik

I alt 3–5 måneder

KOMPLEKSE FORLØB

Implantat indsættes med knogleopbygning - opheling 4–6 måneder:

 • abutmentoperation opheling 1–5 uger
 • fremstilling af protetik

I alt 5–7 måneder

Knogleopbygning - opheling 5 måneder:

 • implantatindsættelse opheling 4 måneder
 • abutmentoperation 1–5 uger
 • fremstilling af protetik

I alt 10–12 måneder

*Ved immediat implantologi varetager vi hele behandlingsprocessen.

Før og efter behandlingen

Behandlingen:

Selve behandlingen tager fra 1–2 timer afhængelig af behandlingens omfang.

Efter endt behandling: 

Når den operative del af behandlingen er foretaget, vil patienten tilbagehenvises med henblik på udførelsen af den protetiske del hos egen tandlæge, hvis ikke den indgår i henvisningen.

 • Du vil i den forbindelse modtage et journaludskrift med LOT nr. osv.
 • Garantien på selve implantatet er 5 år og holdes af Tandlægerne Fyrvej.
 • Patienten vil få udleveret et implantatbevis.

Scanningsmetoder

CB-CT-scanninger, Panoramaoptagelser (ny CB-CT scanner 2020) Panoramaoptagelser:

 • Overbliksrøntgen og behandlingsplanlægning.
 • Vores 3D CB-CT scanner er en Planmeca ProMax 3D fra 2020.
 • Vi kan lave optagelser på op til  Ø8 cm (hel kæbe) og 8 cm i højden (begge kæber).

3D CB-CT er velegnet til: Komplicerede visdomstænder, klarlægge patologier, implantatplanlægning, herunder guidet kirurgi, ektopisk lejrede tænder og smertediagnostik.

Ved henvisning til CB-CT skal der i henvisningen foreligge et enoralt billede. Der skal altid være indikation for OTP anført i henvisningen.

Henvisningstandlægerne på Fyrvej

 • Gert Hedebo
  Gert Hedebo
  Gert Hedebo

  Tandlæge og klinikejer

  Biografi

  Uddannet tandlæge fra Aarhus Tandlægeskole 1981 og har været ved Tandlægerne Fyrvej siden 1981.

  Medlem af Dansk Selskab for Oral Implantologi.

  Har arbejdet med 3D CB-CTscanninger siden 2009 og tager både panorama og 3D CB-CT-scanninger.

  Gert har foretaget implantatbehandlinger siden 1992 både kirurgi og protetik.

 • Søren Grønlund
  Søren Grønlund
  Søren Grønlund

  Tandlæge og klinikejer

  Biografi

  Uddannet tandlæge fra Aarhus Tandlægeskole 1996 og har været ved Tandlægerne Fyrvej siden 1998.

  Medlem af Endodontiforeningen og European Society of Endodontology.

  Foretager almindelige og komplekse endodontibehandlinger herunder fjernelse af knækkede instrumenter, lukning af perforationer samt behandling af resorptioner. Udfører endvidere retrograd behandling.

  Efteruddanner sig løbende både i Danmark og udlandet indenfor endodonti. Har bl.a. deltaget i TF Endodonti modulforløb samt specialiserede kursus indenfor f.eks. fjernelse af frakturerede instrumenter.

  Har primært beskæftiget sig med endodonti siden 2010 og modtager henvisninger fra en stor del af Region Syddanmark.

 • Morten Tang
  Morten Tang
  Morten Tang

  Tandlæge og klinikejer

  Biografi

  Uddannet tandlæge fra Aarhus Tandlægeskole 2010 og har været ved Tandlægerne Fyrvej siden 2015.

  Medlem af Dansk Selskab for Oral Implantologi og International Team for Implantology.

  Har altid haft interesse for kirurgi og laver mange forskellige operationer som implantatbehandlinger og fjernelse af visdomstænder. Større behandlinger med store protetiske løsninger laves også af Morten.

  Arbejder desuden på skadestuen på Sydvestjysk Sygehus som tandlæge.

 • Kristian Thesbjerg
  Kristian Thesbjerg
  Kristian Thesbjerg

  Specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi

  Biografi

  Uddannet tandlæge fra Københavns Universitet i 2009. Færdiguddannet som specialtandlæge i 2016 med uddannelsesforløb på universitetshospitalerne i Aalborg og Aarhus.

  Hos Tandlægerne Fyrvej er Kristians hovedfokus den svære kirurgi, dvs. fjernelse af visdomstænder, implantatbehandlinger med og uden knogleopbygning, sinusløft, tandkødsplastik og rodspidsamputationer.

  Forfatter og medforfatter af flere publikationer og medarrangør af kurser og konferencer.

  Deltager aktivt på kurser i ind- og udland.

LÆS VORES BROCHURE OM HENVISNINGER

Læs vores brochure "Henvisningstandklinik i Esbjerg - til privatpraktiserende tandlæger og kommunale tandklinikker"

Læs brochure